Практичне заняття 15

Тема: Розрахунок основних показників використання машинно-тракторного парку на базі даних сільськогосподарських підприємств

Мета: оволодіти методикою розрахунку основних показників використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.

Обладнання робочого місця:

Звітна і облікова документація підприємств агропромислового виробництва,технічні паспорти тракторів та машин, довідникова література, креслярський інструмент, калькулятор.

Література:

 1. Вихідні дані, технічні характеристики машин та умови їх використання / Гарькавий А.Д., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. – Вінниця : Вінницький держ. агр. ун-т., 2005. – 40 с.
 2. Експлуатація машин і обладнання / [Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.
 3. Практикум із машиновикористання в рослинництві: навчальний посібник / А.С. Лімонт, І.І. Мельник, А.С. Малиновський та ін. / За ред. І.І. Мельника – К.: Кондор. – 2004. – 284 с.
 4. Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах / В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, Л.І. Кучеренко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 672 с. 

Зміст і послідовність виконання завдання:

 1. Користуючись довідниковою літературою, технічними паспортами сільськогосподарських тракторів, а також звітною і обліковою документацією підприємств агропромислового виробництва виписати вихідні дані у таблицю.
 2. Визначити коефіцієнт готовності парку.
 3. Визначити коефіцієнт використання технічно справного парку.
 4. Визначити коефіцієнт експлуатації парку.
 5. Визначити ступінь виконання польових операцій у встановлений термін.
 6. Визначити коефіцієнт змінності.
 7. Визначити енергонасиченість рільництва.
 8. Визначити річний виробіток на трактор.
 9. Визначити витрати палива на 1 ум.е.га.
 10. Визначити ступінь механізації сільського господарства.
 11. Визначити щільність механізованих робіт.
 12. Зробити висновок за результатамивиконаної роботи.
 13. Дати відповіді на контрольні запитання.
 14. Оформити звіт з виконаної роботи.

Завантажити бланк звіту

Звіт в PDF Звіт в Word

Контрольні питання:

 1. Яке значення має аналіз ефективності використання МТП?
 2. Якими показниками оцінюють ефективність використання МТП?
 3. Назвіть основні методи аналізу використання МТП.
 4. Назвіть основні групи показників рівня використання МТП.
 5. Назвіть показники технічного оснащення сільськогосподарського підприємства технікою.
 6. Дайте характеристику показників рівня механізації галузі рослинництва.
 7. За якими показниками оцінюють якісний склад МТП?
 8. Назвіть основні показники використання МТП.
 9. Які складові частини входять у собівартість умовного еталонного гектара?
 10. У чому полягають завдання обліку використання МТП?

Домашнє завдання:

 1. Дослідити можливі шляхи збільшення значення таких коефіцієнтів: готовності МТП, використання технічно справного парку, експлуатації парку, а також ступіню виконання польових операцій у встановлений термін та ступеню механізації сільського господарства.
 2. Оформити звіт до виконаної роботи.

Хмара тегів

Федорівський центр ПО

с. Федорівка, вул. М. Корфа 1

+380999123278

natasababijcuk@gmail.com

Я В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Besucherzahler
счетчик посещений