Практичне заняття 6

Тема: Експлуатаційні витрати під час роботи машинно-тракторних агрегатів

Мета:Навчитись визначати витрату палива на одиницю роботи, розраховувати експлуатаційні витрати на одиницю роботи, обґрунтовувати шляхи зменшення експлуатаційних затрат на виконання технологічної операції.

Обладнання робочого місця:

Креслярський інструмент, технічні паспорти сільськогосподарських тракторівта машин, довідкова література, типові норми виробітку і витрат палива на механізовані польові роботи, інструкційно-технологічна карта, довідкова література, калькулятор.

Література:

 1. Вихідні дані, технічні характеристики машин та умови їх використання / Гарькавий А.Д., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. – Вінниця : Вінницький держ. агр. ун-т., 2005. – 40 с.
 2. Івашина М.Б. Машиновикористання в землеробстві: [навч.-метод. посіб.] / Івашина М.Б. – НМЦ, 2003. – 159 с.
 3. Експлуатація машин і обладнання / [Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.
 4. Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах / В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, Л.І. Кучеренко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 672 с. 

Зміст і послідовність виконання завдання:

 1. Ознайомитись з інструкційно-технологічною картою та теоретичним матеріалом з даної теми в підручнику [Л3, С. 136-156].
 2. Записати назву технологічної операції, склад МТА.
 3. Користуючись довідниками і технічними характеристиками відповідної сільськогосподарської техніки згідно варіанту виписати дані для розрахунків експлуатаційних витрат у таблицю.
 4. Визначити витрати палива на одиницю роботи.
 5. Визначити прямі експлуатаційні витрати.
  1. Визначити затрати праці на одиницю роботи.
  2. Розрахувати вартість нафтопродуктів, витрачених на фізичний гектар.
  3. Розрахувати амортизаційні відрахування.
  4. Визначити відрахування на поточний ремонт та технічне обслуговування.
 6. Зробити висновок щодо експлуатаційних витрат агрегату.
 7. Дати відповіді на контрольні запитання.

Завантажити бланк звіту

Звіт в PDF Звіт в Word

Контрольні питання:

 1. Що впливає на погектарну витрату палива?
 2. Перерахуйте основні шляхи економії паливно-мастильних матеріалів.
 3. З якою метою встановлюють норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах?
 4. Що розуміють під амортизаційними відрахуваннями?
 5. Від чого залежить тарифна ставка працівника?
 6. Що називають прямими і непрямими експлуатаційними витратами?
 7. Що характеризує рівень механізації виробничих процесів?
 8. Які фактори впливають на нормування витрат палива для автомобільного транспорту?
 9. Перерахуйте шляхи зменшення енерговитрат.
 10. Перерахуйте фактори, що сприяють зменшенню витрат на поточний ремонт і технічне обслуговування.

Домашнє завдання:

 1. Аналізуючи результати розрахунків продуктивності МТА, погектарної витрати палива, затрат праці та прямих експлуатаційних витрат запропонувати шляхи покращення кожного показника та способи їх досягнення.
 2. Оформити звіт до виконаної роботи.

Хмара тегів

Федорівський центр ПО

с. Федорівка, вул. М. Корфа 1

+380999123278

natasababijcuk@gmail.com

Я В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Besucherzahler
счетчик посещений